غيبت

 

قال اباعبدالله الحسين عليه السلام: یاهذا کفّ عن الغیبة فإنها أدام کلاب النّار

 

شخصي نزد امام حسين  از کسي غيبت کرد، امام فرمود:

 

 اي فلاني دست از غيبت بردار زيرا غيبت نان و خورش سگهاي دوزخ است.[منبع :تحف العقول، صفحه  177 ]

 

   از سوى خدا به موسى وحى شد:

 هر غيب‏ت كننده‏ اى كه با توبه از دنيا برود، آخرين كسى است كه به بهشت وارد مى‏شود و هر غيبت‏ كننده‏ اى كه بر آن اصرار داشته باشد، و با اين حال از دنيا برود و توبه نكند، اوّلين كسى است كه داخل دوزخ مى‏گردد                                           منبع : إرشاد القلوب إلى الصواب  ، جلد‏1  ؛صفحه 116

 داستانك:

 

به شخصي گفتند: شنیدیم كه مى‏خواهى همسرت را طلاق بدهى؟ گفت: بله،

 گفتندچرا مى‏خواهى او را طلاق بدهى؟ گفت: او ناموس من است، الان خودش هم در این مجلس نیست، من حق ندارم از او غیبت كنم. شما سؤال بدى كردید.

 زن را طلاق داد و زن هم بعد از مدتى طبق حكم فقه رفت و شوهر كرد. سال بعد رفقا به او گفتند: راستى زنت را پارسال چرا طلاق دادى؟

 گفت: او الان زن من نیست، ناموس دیگران است، خدا به من اجازه نمى‏دهد كه پشت سر ناموس مردم حرف بزنم.شما این سؤال‏تان بیجا است كه از من مى‏پرسید.